ĐĂNG KÝ BTC CK3H

Nơi sinh sống:

Hướng dẫn ứng tuyển tham gia vai trò BTC CK3H

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin trong form này

Bước 2: Tải về và điền bản "100 câu hỏi cộng sự GNH:   

>>> TẠI ĐÂY <<<

Bước 3: Nộp lại bản "100 câu hỏi cộng sự GNH"

Nộp lại bản "100 câu hỏi cộng sự GNH" tại đây:

 

Nộp Hồ Sơ