Hiểu và Thương

Thông tin cá nhân:

Ngày tháng năm sinh của bạn

Nơi bạn đang sinh sống:

"Lũ chúng ta ngủ trong giường chiều hẹp Giấc mơ con đè nát cuộc đời con" - Chế Lan Viên. Xã hội đã quá nhiều con người sống cho riêng mình và rất cần những thủ lĩnh, tiên phong cống hiến cho điều tử tế.
Chưa sẵn sàng Rất sẵn sàng