CHĂM SÓC ĐỆ NHỊ THÂN

(Trong trường hợp, bạn không liên hệ gọi điện được cho ĐNT hãy chat/nhắn tin cho ĐNT và chia sẻ giải pháp để chăm sóc ĐNT tốt hơn lên Nhóm hội thoại gapowork Thôn -> Nếu đã thực hiện được như vậy, bạn chọn ô "Đã hoàn thành trọn vẹn" nhé)