THANG ĐO PHỤNG SỰ

Ý nghĩa

Thang đo 5 Level là một công cụ tự soi sáng & phản tỉnh cho mỗi cá nhân/đội nhóm, khác so với những thang đo thông thường. Thang Đo 5 Level là một lộ trình phát triển bản thân theo chiều sâu để giúp bạn thấy rõ sự TIẾN BỘ, ĐIỂM MẠNH và ĐIỂM YẾU về các KỸ NĂNG đào luyện, NỘI LỰC nâng tầm ra sao và con đường tinh nhuệ để SỐNG CÙNG CHÁNH KIẾN của chính mình và đồng đội. Qua đó, biết mình và đồng đội đang ở đâu, cần làm gì tiếp theo để sửa đổi và vun bồi. Từ đó, kiến tạo 1 cuộc đời đáng sống-ý nghĩa để cống hiến và lan toả điều tử tế mỗi ngày

Thang đo này là bước đầu để chúng ta có một hệ quy chiếu soi sáng và phản tỉnh bản thân nhằm thúc đẩy sự phát triển của cá nhân & tổ chức mạnh mẽ hơn nữa, thang đo còn đang trong quá trình hoàn thiện nên nếu bạn có những ý tưởng, sáng kiến hoặc muốn tham gia cùng hoàn thiện thang đo (cho ĐH 3 Gốc sau này) hãy cùng chung tay góp sức bạn nhé!


Cách sử dụng

1. Hãy lắng tâm trước 10 phút và chọn 1 không gian yên tĩnh giúp thành tâm, trọn vẹn và khách quan để hoàn thành thang đo 5 level này.
2. Đọc KỸ từng tiêu chí, mô tả của tiêu chí và đối chiếu bản thân trong rèn luyện thực tế từ việc quan sát - phân tích - đúc kết sâu chính mình.
3. TRUNG THỰC ĐẾN TẬN CÙNG khi làm thang đo.
4. Đọc lại thang điểm của mình & đồng đội, xem đâu là những điểm mạnh/yếu nhất để lên kế hoạch rèn luyện & cùng nhau bổ khuyết, nâng đỡ cho nhau.
Hãy tự NGHI NGỜ về sự TỰ TIN hay ẢO TƯỞNG bản thân.

Lưu ý: Chọn mô tả phù hợp với bạn nhất


I. NỘI LỰC

(Hãy trung thực và nhìn nhận thang đo gần với mình nhất)

1. Nội lực:

Mức độ phát triển Trí Tuệ (QS-PT-ĐK, Tư Duy Nhân Quả) thông qua vai trò phụng sự CK3H 


2. Nội lực:

Mức độ phát triển Đạo Đức (Trung Thực, Dấn Thân Cống Hiến) thông qua vai trò phụng sự CK3H


3. Nội lực:

Mức độ phát triển Nghị Lực (Quan sát tâm, Kỷ luật) thông qua vai trò phụng sự CK3H


II. KỸ NĂNG

(Hãy trung thực và nhìn nhận thang đo gần với mình nhất)

4. Kỹ năng:

Mức độ phát triển kỹ năng Làm Gương thông qua vai trò phụng sự CK3H


5. Kỹ năng:

Mức độ phát triển kỹ năng Trao Quyền Thuận Nhân Duyên thông qua vai trò phụng sự CK3H 


6. Kỹ năng:

Mức độ phát triển kỹ năng Ghi Nhận-Nâng Đỡ thông qua vai trò phụng sự CK3H 


7. Kỹ năng:

Mức độ phát triển kỹ năng Lan Tỏa Điều Tử Tế thông qua vai trò phụng sự CK3H


III. CON NGƯỜI CHÁNH KIẾN

(Hãy trung thực và nhìn nhận thang đo gần với mình nhất)

8. Con người chánh kiến:

Mức độ trùng khớp giữa Mục Tiêu Cuộc Đời bạn với tầm nhìn vượt thoát -Nhân Bản Giáo Dục 3 Gốc ra đời sống


9. Con người chánh kiến:

Phẩm chất tự quản, dám dấn thân kiên nhẫn đến tận cùng, càng khó càng rèn càng đi tới


10. Con người chánh kiến:

Phẩm chất cải tiến chất lượng công việc hướng về giá trị bền vững, lợi ích cộng đồng


11. Con người chánh kiến:

Phẩm chất không ngừng tự học (QS-PT-ĐK), tự rèn kỹ năng công việc


12. Con người chánh kiến:

Phẩm chất không ngừng tự học (QS-PT-ĐK), tự rèn dũa tâm thức mọi lúc, mọi nơi.


Kết quả thang đo phụng sự:

Điểm của bạn:

Điểm tối đa:

Kết quả bạn đạt được (%):

%

SOI SÁNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG RÈN LUYỆN CHUNG

0%-29% - Mức Báo Động:

Nội lực và kỹ năng còn yếu cần ngay lập tức xác định ra điểm YẾU lớn để rèn dũa bản thân. Đặc biệt là đi từ nội lực cần áp suất và chấp nhận những hành trình rèn luyện liên tục theo từng cấp độ.

30% - 50% - Mức Cảnh Báo: 

Nội lực và kỹ năng ở mức độ trung bình, chỉ làm được việc tròn vai, gặp thử thách khó khăn khó sẽ dễ thất bại, khổ đau. Cần định vị lại bản thân và dấn thân sâu vào việc đào luyện, hướng tới có kỹ năng tốt, có tuyệt chiêu cũng như nâng cao nội lực vững vàng.

51% -70% - Mức Duy Trì: 

Nội lực và kỹ năng ở mức khá, nội lực và kỹ năng nên cố gắng nâng cấp để trở thành chuyên gia, leader và cống hiến nhiều hơn. Lúc này nên chủ động dấn thân tìm những nhiệm vụ khó để thử thách và đặc biệt là tiếp tục nỗ lực tự học-tự rèn sâu.

71%-100% - Mức Phát Huy:

Nội lực và kỹ năng ở mức độ khá tốt trở lên. Tập trung vào việc dấn thân các nhiệm vụ lớn, giải quyết những vấn đề lớn và đào tạo đội ngũ, chia sẻ đúc kết giá trị đồng thời là mở rộng giới hạn bản thân để cống hiến với mục tiêu và tầm nhìn vượt thoát.